Statens utgifter

statens utgifter

De utgifter som redovisas i statsbudgeten (se kapitel 4) innehåller enbart statens utgifter. Det innebär att merparten av offentliga sek- torns utgifter för reklamniclanky.info hälso- och sjukvård samt social omsorg inte finns med i statsbudgeten då de redovisas inom kommuner och landsting. Ett sätt att få en helhetsbild är att använda. Publikationen Tidsserier, statens budget m.m. ingår i Sveriges officiella statistik. Förutom utfall per utgifts- och inkomstområde beskriver statistiken realekonomisk fördelning och ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar. Tabellerna omfattar i de flesta fall utfall för de senaste 15 åren, i några fall längre. Statens utgifter avser de utgifter som redovisats i bokslutet över statens budgetekonomi. Av överförda anslag upptas endast det belopp som använts under året. Statens utgifter omfattar även överföringar till statliga affärsverk eller till statliga fonder utanför budget, men däremot inte utgifter som hänför sig till sådana affärsverk. Statsbudgeten utgiftssida består av 27 olika doro phoneeasy 516 med totalt cirka anslag. Hem Fakta och statistik Offentlig ekonomi Statsbudget och statsskuld Statsbudgetens utgifter. Dela det som är intressant. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Malmö högskola: Statsbudgetens utgifter Miljoner kronor Utgiftsområde Miljoner kr 01 Rikets styrelse 12  Kungliga hov- och haspelspö Riksdagens ledamöter och partier m. Dela sidan Facebook Twitter E-post.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *